Đang xử lý.....

Lịch công tác tháng 7 năm 2020 

Thời gian,

Địa điểm

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Đơn vị

Đăng ký

Thứ Tư

Ngày

01/7/2020

15h00

Thư viện Trường

- Bí thư tỉnh ủy Thái Nguyên thăm thư viện điện tử Trường.

- BGH, Chủ tịch Hội đồng Trường;

- BCH Đảng bộ Trường.

(14h50, các đ/c thuộc thành phần tham dự có mặt tại Thư viện Trường)

Bí thư tỉnh ủy

Văn phòng ĐU

16h00

PH1ĐHTN

- Hội nghị Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên làm việc với tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHTN.

- PGS.TS Mai Xuân Trường – UVBTV ĐU ĐHTN, Hiệu trưởng;

- PGS.TS Hà Trần Phương – BT ĐU.

Giám đốc

Phạm Hồng Quang

Văn phòng

Thứ Năm

Ngày

02/7/2020

7h00

TT Hội nghị ĐHTN

- Lễ công bố quyết định thành lập Trường Ngoại ngữ thuộc Đại học Thái Nguyên.

- Đại diện lãnh đạo Trường.

Giám đốc

Phạm Hồng Quang

Khoa Ngoại ngữ

14h00

PH104-A4

(trực tuyến)

- Hội nghị giao ban công tác 6 tháng đầu năm 2020 Đại học Thái Nguyên.

-  Ban giám hiệu;

- Trưởng các phòng: Đào tạo, HC-TC, KH-CN&HTQT, Khảo thí &ĐBCLGD, KH-TC, QT-PV, CTHSSV, Thanh tra – PC.

Giám đốc

Phạm Hồng Quang

Văn phòng

Thứ Hai

Ngày

06/7/2020

7h30

PH104-A4

- Họp Giao ban tháng 7/2020

 

- BGH, CTHĐT, CTCĐ, BTĐTN, Chủ tịch HSV; trưởng và phó các Phòng, Ban; giám đốc và phó  giám đốc TT TT-TV/ Trưởng và phó các Khoa, Trưởng và phó Bộ môn trực thuộc Trường; Viện trưởng/Phó Viện trưởng Viện NCXHNVMN; Hiệu trưởng trường THPT; VP Đảng ủy và  VP Công đoàn.

Hiệu trưởng

Mai Xuân Trường

Phòng HC-TC

 

8h30

PH104-A4

- Hội nghị tuyên truyền phòng, chống tham nhũng (sau khi kết thúc Hội nghị giao ban tháng).

- BGH, CTHĐT, CTCĐ, BTĐTN, Chủ tịch HSV; trưởng và phó các Phòng, Ban; giám đốc và phó  giám đốc TT TT-TV/ Trưởng và phó các Khoa, Trưởng và phó Bộ môn trực thuộc Trường; Viện trưởng/Phó Viện trưởng Viện NCXHNVMN; Hiệu trưởng trường THPT; VP Đảng ủy và  VP Công đoàn.

Hiệu trưởng

Mai Xuân Trường

Phòng TTr-PC

Thứ Sáu

Ngày

10/7/2020

9h00-15h30

PH104-A4

- Tổ chức Olympic sinh học sinh viên toàn quốc lần thứ nhất năm 2020: Đón tiếp các đoàn.

- Ban tổ chức và các đoàn tham dự

Trưởng Ban

tổ chức

Phòng KH-CN&HTQT

15h30-17h00

PH104-A4

- Tổ chức Olympic sinh học sinh viên toàn quốc lần thứ nhất năm 2020: Họp Ban tổ chức và lãnh đạo các đoàn tham dự.

- Ban tổ chức và các đoàn tham dự

Trưởng Ban

 tổ chức

Phòng KH-CN&HTQT

17h00-21h00 PH104-A4

- Tổ chức Olympic sinh học sinh viên toàn quốc lần thứ nhất năm 2020: Lễ khai mạc và giao lưu giữa sinh viên của các trường theo chủ đề.

- Ban tổ chức và các đoàn tham dự

Trưởng Ban

tổ chức

Phòng KH-CN&HTQT

Thứ Bẩy

Ngày

11/7/2020

7h00-11h30

GĐ B5

- Tổ chức Olympic sinh học sinh viên toàn quốc lần thứ nhất năm 2020: Thi lý thuyết.

- Ban tổ chức và các đoàn tham dự

Trưởng Ban

tổ chức

Phòng KH-CN&HTQT

11h30-17h00

GĐ B5

- Tổ chức Olympic sinh học sinh viên toàn quốc lần thứ nhất năm 2020: Thi thực hành.

- Ban tổ chức và các đoàn tham dự

Trưởng Ban

tổ chức

Phòng KH-CN&HTQT

17h00-18h00

GĐ B5

- Tổ chức Olympic sinh học sinh viên toàn quốc lần thứ nhất năm 2020: Họp Ban tổ chức.

- Ban tổ chức và các đoàn tham dự

Trưởng Ban

tổ chức

Phòng KH-CN&HTQT

Chủ Nhật

Ngày

12/7/2020

8h00 -11h00

HT C1

- Tổ chức Olympic sinh học sinh viên toàn quốc lần thứ nhất năm 2020.

- Ban tổ chức và các đoàn tham dự

Trưởng Ban

 tổ chức

Phòng KH-CN&HTQT

Thứ Sáu

Ngày

17/7/2020

8h00

HTC1

- Nhập học cho học viên cao học và NCS đợt 1 năm 2020.

- Theo kế hoạch.

Trưởng Ban

 tổ chức

Phòng Đào tạo

Thứ Tư

Ngày

22/7/2020

S: 8h00

C:14h00

HT TT

HL&CNTT

- Hội thảo khoa học về giải pháp đẩy mạnh hoạt động KH&CN trong các cơ sở giáo dục đại học do Bộ GD&ĐT tổ chức tại ĐHTN.

- Theo công văn số 782/ĐHTN-KHCNMT ngày 11/5/2020 của Giám đốc ĐHTN.

Bộ Giáo dục &

Đào tạo

Ban Khoa học Công nghệ & Môi trường

Thứ Năm

Ngày

23/7/2020

S: 8h00

C:14h00

HT TT

HL&CNTT

- Hội thảo khoa học về giải pháp đẩy mạnh hoạt động KH&CN trong các cơ sở giáo dục đại học do Bộ GD&ĐT tổ chức tại ĐHTN.

- Theo công văn số 782/ĐHTN- KHCNMT ngày 11/5/2020 của Giám đốc ĐHTN.

Bộ Giáo dục &

Đào tạo

Ban Khoa học Công nghệ & Môi trường

Thứ Sáu

Ngày

24/7/2020

8h00

PHA1B

- Họp Hội đồng xét thi đua Trường.

- Theo Quyết định kiện toàn HĐ TĐKT số 1231/QĐ-ĐHSP ngày 04/6/2020 của Hiệu trưởng.

Chủ tịch HĐ

TĐKT

Phòng HC-TC

Thứ Ba

Ngày

28/7/2020

14h00

PHA1B

- Họp Ban thường vụ Đảng ủy.

- Toàn thể Ban Thường vụ Đảng ủy.

Bí thư Đảng ủy

Hà Trần Phương

VP ĐU

Thứ Tư

Ngày

 29/7/2020

08h00

PHA1B

- Họp phiên thứ hai của Hội đồng Giáo sư cơ sở năm 2020: Thẩm định hồ sơ các ứng viên.

- Hội đồng Giáo sư cơ sở năm 2020.

Chủ tịch

Hội đồng

Phòng KH-CN&HTQT

14h00 PHA1B

- Họp phiên thứ ba của Hội đồng Giáo sư cơ sở năm 2020: Thẩm định ngoại ngữ các ứng viên.

- Tổ thẩm định ngoại ngữ các ứng viên GS, PGS năm 2020 theo Quyết định.

Chủ tịch

Hội đồng

Phòng KH-CN&HTQT

Thứ Năm

Ngày

30/7/2020

08h00

PHA1B

- Họp phiên thứ tư của Hội đồng Giáo sư cơ sở năm 2020: Các ứng viên đủ điều kiện báo cáo tổng quan kết quả đào tạo và nghiên cứu khoa học.

- Hội đồng Giáo sư cơ sở năm 2020; Các ứng viên GS, PGS năm 2020; Đại biểu mời từ Hội đồng GSNN.

Chủ tịch

Hội đồng

Phòng KH-CN&HTQT

15h00

PHA1B

- Họp Ban chấp hành Đảng bộ trường.

- Toàn thể Ban chấp hành  Đảng bộ.

Bí thư Đảng ủy

Hà Trần Phương

VP ĐU

 

Ghi chú :

- Phần lịch chữ in nghiêng là lịch họp của Đại học Thái Nguyên;

- Các cuộc họp đột xuất, các kế hoạch làm việc khác, Trường sẽ có thông báo sau.

- Các đơn vị thông báo kế hoạch công tác của Trường cho các bộ phận có liên quan của đơn vị mình

loading....