Đang xử lý.....

Lịch công tác tuần từ 06 - 12/7/2020 

Thời gian,

Địa điểm

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Đơn vị

Đăng ký

Thứ Hai

Ngày

06/7/2020

7h30

PH104-A4

- Họp Giao ban tháng 7/2020

 

- BGH, CTHĐT, CTCĐ, BTĐTN, Chủ tịch HSV; trưởng và phó các Phòng, Ban; giám đốc và phó  giám đốc TT TT-TV/ Trưởng và phó các Khoa, Trưởng và phó Bộ môn trực thuộc Trường; Viện trưởng/Phó Viện trưởng Viện NCXHNVMN; Hiệu trưởng trường THPT; VP Đảng ủy và  VP Công đoàn.

Hiệu trưởng

Mai Xuân Trường

Phòng HC-TC

8h30

PH104-A4

- Hội nghị tuyên truyền phòng, chống tham nhũng (sau khi kết thúc Hội nghị giao ban tháng). 

- BGH, CTHĐT, CTCĐ, BTĐTN, Chủ tịch HSV; trưởng và phó các Phòng, Ban; giám đốc và phó  giám đốc TT TT-TV/ Trưởng và phó các Khoa, Trưởng và phó Bộ môn trực thuộc Trường; Viện trưởng/Phó Viện trưởng Viện NCXHNVMN; Hiệu trưởng trường THPT; VP Đảng ủy và  VP Công đoàn.

Hiệu trưởng

Mai Xuân Trường

Phòng TTr-PC

15h00

PHA1B

- Họp Ban chấp hành Đảng bộ trường.

- Toàn thể Ban chấp hành  Đảng bộ.

Bí thư Đảng ủy

Hà Trần Phương

VP ĐU

Thứ Ba

Ngày

07/7/2020

 

 

 

 

 

Thứ Tư

Ngày

08/7/2020

14h00

PHA1B

- Nghiệm thu bài giảng Elearning.

- Hội đồng theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Chủ tịch

Hội đồng

Phòng KH-CN&HTQT

15h30

PHA1B

- Họp bàn về công tác tiếp nhận LHS  Lào quay tại Trường.

- BGH; đại diện lãnh đạo các phòng/ban: KH-CN&HTQT, QT-PV, CTHSSV, KHTC, KTX, Bảo vệ và trạm y tế; đại diện BCN khoa Ngữ văn.

Hiệu trưởng

Mai Xuân Trường

Phòng KH-CN&HTQT

Thứ Năm

Ngày

09/7/2020

 

 

 

 

 

Thứ Sáu

Ngày

10/7/2020

9h00-15h30

PH104-A4

- Tổ chức Olympic sinh học sinh viên toàn quốc lần thứ nhất năm 2020: Đón tiếp các đoàn.

- Ban tổ chức và các đoàn tham dự

Trưởng Ban

tổ chức

Phòng KH-CN&HTQT

15h30-17h00

PH104-A4

- Tổ chức Olympic sinh học sinh viên toàn quốc lần thứ nhất năm 2020: Họp Ban tổ chức và lãnh đạo các đoàn tham dự.

- Ban tổ chức và các đoàn tham dự

Trưởng Ban

 tổ chức

Phòng KH-CN&HTQT

17h00-21h00 PH104-A4

- Tổ chức Olympic sinh học sinh viên toàn quốc lần thứ nhất năm 2020: Lễ khai mạc và giao lưu giữa sinh viên của các trường theo chủ đề.

- Ban tổ chức và các đoàn tham dự

Trưởng Ban

tổ chức

Phòng KH-CN&HTQT

Thứ Bẩy

Ngày

11/7/2020

7h00-11h30

GĐ B5

- Tổ chức Olympic sinh học sinh viên toàn quốc lần thứ nhất năm 2020: Thi lý thuyết.

- Ban tổ chức và các đoàn tham dự

Trưởng Ban

tổ chức

Phòng KH-CN&HTQT

11h30-17h00

GĐ B5

- Tổ chức Olympic sinh học sinh viên toàn quốc lần thứ nhất năm 2020: Thi thực hành.

- Ban tổ chức và các đoàn tham dự

Trưởng Ban

tổ chức

Phòng KH-CN&HTQT

17h00-18h00

GĐ B5

- Tổ chức Olympic sinh học sinh viên toàn quốc lần thứ nhất năm 2020: Họp Ban tổ chức.

- Ban tổ chức và các đoàn tham dự

Trưởng Ban

tổ chức

Phòng KH-CN&HTQT

Chủ Nhật

Ngày

12/7/2020

8h00 -11h00

HT C1

- Tổ chức Olympic sinh học sinh viên toàn quốc lần thứ nhất năm 2020.

- Ban tổ chức và các đoàn tham dự

Trưởng Ban

 tổ chức

Phòng KH-CN&HTQT

Ghi chú :

- Lịch trên chưa bao gồm kế hoạch đi công tác trong và ngoài tỉnh của Ban Giám Hiệu;

- Phần lịch chữ in nghiêng là lịch họp của Đại học Thái Nguyên;

- Các cuộc họp đột xuất, các kế hoạch làm việc khác, Trường sẽ có thông báo sau;

- Các Đơn vị đăng ký lịch tuần trước 14h00 ngày thứ sáu hàng tuần.

 

loading....