Đang xử lý.....

Lịch công tác tuần từ 13-19/7/2020 

Thời gian,

Địa điểm

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Đơn vị

Đăng ký

Thứ Hai

Ngày

13/7/2020

9h00

PH1ĐHTN

- Họp Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHTN mở rộng.

- PGS.TS Mai Xuân Trường – Hiệu trưởng

Bí thư ĐU

Phạm Hồng Quang

VP Đảng

Đoàn thể

Thứ Ba

Ngày

14/7/2020

8h00

PHA1B

- Họp xét điểm rèn luyện Học kỳ II năm học 2019-2020 và xét điểm rèn luyện, khen thưởng toàn khóa học cho sinh viên K51.

- Theo Quyết định.

Phó Hiệu trưởng

Hà Trần Phương

Phòng CTHSSV

14h00

PH1ĐHTN

- Hội nghị cán bộ chủ chốt giới thiệu nguồn quy hoạch cán bộ lãnh đạo Công đoàn ĐHTN (bước 2).

- Chủ tịch các Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn ĐHTN.

Chủ tịch Công đoàn ĐHTN

Văn phòng Đảng – Đoàn thể

14h00

Phòng Khách

- Họp triển khai Đề án tự chủ trong công tác quản lý KTX.

- Đại diện Ban Giám hiệu, lãnh đạo Ban Quản lý KTX, đại diện lãnh đạo các đơn vị: Phòng HC-TC, Phòng KH-TC, Phòng QT-PV, phòng CT HSSV, Phòng TT-PC, Ban Bảo vệ.

Phó Hiệu trưởng

Hà Trần Phương

Ban QLKTX

15h00

PH1ĐHTN

- Hội nghị Ban chấp hành Công đoàn ĐHTN mở rộng quý III năm 2020.

- Chủ tịch (hoặc Phó chủ tịch) các Công đoàn Cơ sở.

Chủ tịch Công đoàn ĐHTN

Văn phòng Đảng – Đoàn thể

15h00

PHA1B

- Họp xét điều kiện bảo vệ luận văn thạc sỹ đợt 2 năm 2020.

- Theo QĐ của Hiệu trưởng (BGH, Đại diện Phòng Đào tạo, Trưởng các khoa có liên quan)

Hiệu trưởng

Phòng Đào tạo

Thứ Tư

Ngày

15/7/2020

8h30

PH104-A4

- Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở – NCS Phí Văn Thúy, chuyên ngành LL và PP dạy học bộ môn Toán.

- Hội đồng chấm luận án;

- NCS, học viên và những người quan tâm.

Chủ tịch

 Hội đồng

Phòng Đào tạo

14h00

PHA1B

- Họp Hội đồng đánh giá phân loại viên chức và người lao động năm 2019-2020.

- Theo Quyết định.

Chủ tịch

 Hội đồng

Phòng HCTC

Thứ Năm

Ngày

16/7/2020

7h30

PH1ĐHTN

- Họp Nhóm chuyên gia KH-CN Đại học Thái Nguyên.

- Theo QĐ số 1355/QĐ-ĐHTN ngày 07/7/2020 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên.

Chủ tịch

 Hội đồng

Ban KH-CN&MT

Thứ Sáu

Ngày

17/7/2020

8h00

HTC1

- Nhập học cho học viên cao học và NCS đợt 1 năm 2020.

- Theo kế hoạch.

Trưởng Ban

 tổ chức

Phòng Đào tạo

Thứ Bẩy

Ngày

18/7/2020

8h00

HTC2

- Ngày hội việc làm trường Đại học Sư phạm lần thứ I, năm 2020.

- BGH, Chủ tịch Công đoàn, BT ĐTN, CT HSV;

- Đại diện lãnh đạo các phòng/ban/ trung tâm/khoa/bộ môn trực thuộc Trường.

Hiệu trưởng

Phòng CTHSSV

Chủ Nhật

Ngày

19/7/2020

 

 

 

 

 

 

Ghi chú :

- Lịch trên chưa bao gồm kế hoạch đi công tác trong và ngoài tỉnh của Ban Giám Hiệu;

- Phần lịch chữ in nghiêng là lịch họp của Đại học Thái Nguyên;

- Các cuộc họp đột xuất, các kế hoạch làm việc khác, Trường sẽ có thông báo sau;

- Các Đơn vị đăng ký lịch tuần trước 14h00 ngày thứ sáu hàng tuần. 

loading....