Đang xử lý.....

Lịch công tác tuần từ 27/7 - 02/8/2020 

Thời gian,

Địa điểm

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Đơn vị

Đăng ký

Thứ Hai

Ngày

27/7/2020

Theo giờ làm việc Hành chính

P109-A2

- Tiếp công dân định kỳ

- Hiệu trưởng

Hiệu trưởng

Phòng

Thanh tra - PC

8h30

PH104-A4

- Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở – NCS Nghiêm Văn Long, chuyên ngành  Địa lý học.

- Hội đồng chấm luận án;

- NCS, học viên và những người quan tâm.

Chủ tịch

 Hội đồng

Phòng Đào tạo

14h00

PH104-A4

- Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở – NCS Nguyễn Thị Thu Thơm, chuyên ngành  QLGD.

- Hội đồng chấm luận án;

- NCS, học viên và những người quan tâm.

Chủ tịch

 Hội đồng

Phòng Đào tạo

Thứ Ba

Ngày

28/7/2020

9h00

Phòng khách

- Họp Ban thường vụ Đảng ủy.

- Toàn thể Ban Thường vụ Đảng ủy.

Bí thư Đảng ủy

Hà Trần Phương

VP ĐU

14h00

PHA1B

- Họp Hội đồng thẩm định ngân hàng đề thi đánh giá năng lực tiếng Việt.

- Hội đồng thẩm định NHĐT theo Quyết định của Hiệu Trưởng;

- Ban chuyên trách xây dựng NHĐT theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Chủ tịch

Hội đồng

Phòng KT&ĐBCLGD

Thứ Tư

Ngày

 29/7/2020

7h30

PH104-A4

- Tập huấn phần mềm quản lý nhân sự.

- Theo danh sách các đơn vị cử

Lãnh đạo

phòng HCTC

Phòng HCTC

08h00

PHA1B

- Họp phiên thứ hai của Hội đồng Giáo sư cơ sở năm 2020: Thẩm định hồ sơ các ứng viên.

- Hội đồng Giáo sư cơ sở năm 2020.

Chủ tịch

Hội đồng

Phòng KH-CN&HTQT

14h00 PH104-A4

- Họp phiên thứ ba của Hội đồng Giáo sư cơ sở năm 2020: Thẩm định ngoại ngữ các ứng viên.

- Tổ thẩm định ngoại ngữ các ứng viên GS, PGS năm 2020 theo Quyết định.

Chủ tịch

Hội đồng

Phòng KH-CN&HTQT

Thứ Năm

Ngày

30/7/2020

07h30

PH104-A4

- Họp phiên thứ tư của Hội đồng Giáo sư cơ sở năm 2020: Các ứng viên đủ điều kiện báo cáo tổng quan kết quả đào tạo và nghiên cứu khoa học.

- Hội đồng Giáo sư cơ sở năm 2020; Các ứng viên GS, PGS năm 2020; Đại biểu mời từ Hội đồng GSNN.

Chủ tịch

Hội đồng

Phòng KH-CN&HTQT

14h00

PH104-A4

- Tập huấn công tác đảng cho các chi bộ.

- Chi ủy các chi bộ.

Bí thư Đảng ủy

Hà Trần Phương

VP ĐU

15h00

PH104-A4

- Họp Ban chấp hành Đảng bộ trường.

- Toàn thể Ban chấp hành  Đảng bộ.

Bí thư Đảng ủy

Hà Trần Phương

VP ĐU

Thứ Sáu

Ngày

31/7/2020

 

 

 

 

 

Thứ Bẩy

Ngày

01/8/2020

 

 

 

 

 

Chủ Nhật

Ngày

02/8/2020

 

 

 

 

 

Ghi chú :

- Lịch trên chưa bao gồm kế hoạch đi công tác trong và ngoài tỉnh của Ban Giám Hiệu;

- Phần lịch chữ in nghiêng là lịch họp của Đại học Thái Nguyên;

- Các cuộc họp đột xuất, các kế hoạch làm việc khác, Trường sẽ có thông báo sau;

- Các Đơn vị đăng ký lịch tuần trước 14h00 ngày thứ sáu hàng tuần.

 

loading....