Đang xử lý.....

Lịch công tác tháng 8 năm 2020 

Thời gian,

Địa điểm

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Đơn vị

Đăng ký

Thứ Bẩy

Ngày

01/8/2020

8h30

PH104-A4

- Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường – NCS Nguyễn Thị Thanh Huyên, chuyên ngành  Toán giải tích.

- Hội đồng chấm luận án;

- NCS, học viên và những người quan tâm.

Chủ tịch

 Hội đồng

Phòng Đào tạo

Thứ Hai

Ngày

03/8/2020

7h30

PH104-A4

- Họp Giao ban tháng 8/2020

 

- BGH, CTHĐT, CTCĐ, BTĐTN, Chủ tịch HSV; trưởng và phó các Phòng, Ban; giám đốc và phó  giám đốc TT TT-TV/ Trưởng và phó các Khoa, Trưởng và phó Bộ môn trực thuộc Trường; Viện trưởng/Phó Viện trưởng Viện NCXHNVMN; Hiệu trưởng trường THPT; VP Đảng ủy và  VP Công đoàn.

Hiệu trưởng

Mai Xuân Trường

Phòng HC-TC

Thứ Tư

Ngày

05/8/2020

9h00

PH104-A4

- Gặp mặt nhân dịp 25 năm thành lập Khoa Thể dục thể thao.

- Đại biểu mời;

- Theo Kế hoạch đã được phê duyệt.

Lãnh đạo

 Khoa TDTT

Khoa TDTT

Thứ Năm Ngày 13/8/2020

Sáng:

8h00

Chiều: 13h00

TTHN

ĐHTN

-Đại hội Đại biểu Đảng bộ ĐHTN lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025.

- Theo kế hoạch riêng.

Đoàn chủ tịch

Đại hội

Văn phòng Đảng – Đoàn thể

Thứ Sáu Ngày 14/8/2020

Sáng:

8h00

Chiều: 13h00

TTH

NĐHTN

-Đại hội Đại biểu Đảng bộ ĐHTN lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025.

- Theo kế hoạch riêng.

Đoàn chủ tịch

Đại hội

Văn phòng Đảng – Đoàn thể

Thứ Năm

Ngày

20/8/2020

8h00

PHA1B

- Thẩm định  “Tiêu chuẩn đánh giá xếp loại đơn vị đào tạo năm học 2019-2020”.

- Đại diện Ban Giám hiệu; Lãnh đạo các đơn vị: Đào tạo, Khoa học - Công nghệ và HTQT, Công tác HSSV, Hành chính - Tổ chức, Trung tâm thông tin - Thư viện, Thanh tra - Pháp chế, Khảo thí và ĐBCLGD, Kế hoạch - Tài chính, Quản trị - Phục vụ, Ký túc xá;

- Cán bộ thuộc các đơn vị được phân công chuẩn bị tài liệu minh chứng liên quan tới các tiêu chí thẩm định.

Trưởng đoàn

thẩm đinh ĐHTN

Phòng HC-TC

Thứ Ba

Ngày

25/8/2020

Theo giờ làm việc Hành chính

P109-A2

- Tiếp công dân định kỳ

- Hiệu trưởng

Hiệu trưởng

Phòng

Thanh tra - PC

14h00

PHA1B

- Họp Ban thường vụ Đảng ủy.

- Toàn thể Ban Thường vụ Đảng ủy.

Bí thư Đảng ủy

Hà Trần Phương

VP ĐU

Thứ Năm

Ngày

27/8/2020

15h30

PHA1B

- Họp Ban chấp hành Đảng bộ trường.

- Toàn thể Ban chấp hành  Đảng bộ.

Bí thư Đảng ủy

Hà Trần Phương

VP ĐU

Ghi chú :

- Phần lịch chữ in nghiêng là lịch họp của Đại học Thái Nguyên;

- Các cuộc họp đột xuất, các kế hoạch làm việc khác, Trường sẽ có thông báo sau.

- Các đơn vị thông báo kế hoạch công tác của Trường cho các bộ phận có liên quan của đơn vị mình 

loading....