Đang xử lý.....

Lịch công tác tuần từ 10 - 16/8/2020 

 

Thời gian,

Địa điểm

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Đơn vị

Đăng ký

 

Thứ Hai Ngày 10/8/2020

9h00

PH1ĐHTN

- Họp Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHTN mở rộng.

- PGS.TS Mai Xuân Trường – Hiệu trưởng.

Bí thư

Phạm Hồng Quang

Văn phòng Đảng – Đoàn thể

 

Thứ Ba

Ngày 11/8/2020

 

 

 

 

 

 

Thứ Tư

Ngày 12/8/2020

8h00

PH1ĐHTN

- Họp triển khai đánh giá trực tuyến chương trình đào tạo của AUN-QA.

- Hiệu trưởng; đại diện lãnh đạo các phòng/Trung tâm:  KT&ĐNCLGD, Đào tạo, QTPV,TT-TV; lãnh đạo Khoa có CTĐT được đánh giá.

Giám đốc

Phạm Hồng Quang

Phòng KT&ĐBCLGD

 

8h00

PHA1B

- Họp hội đồng xét giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học” cấp Trường năm học 2019-2020 và chọn đề tài xét giải thưởng sinh viên NCKH toàn quốc năm 2020.

- Theo Quyết định

Chủ tịch

Hội đồng

Phòng KH-CN&HTQT

 

14h00

PHA1B

- Họp xét tốt nghiệp các lớp VLVH đợt tháng 8 năm 2020.

- Ban Giám hiệu; Trưởng phòng/khoa: Đào tạo, KT&ĐBCLGD, TTr-PC, KH-TC, CTHSSV, GDTH, GDMN, Kế toán trưởng; các thành viên ban thư ký.

Hiệu trưởng

Mai Xuân Trường

Phòng Đào tạo

 

Thứ Năm Ngày 13/8/2020

Sáng:

8h00

Chiều: 13h00

TTHN

ĐHTN

-Đại hội Đại biểu Đảng bộ ĐHTN lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025.

- Theo kế hoạch riêng.

Đoàn chủ tịch

Đại hội

Văn phòng Đảng – Đoàn thể

 

Thứ Sáu Ngày 14/8/2020

8h00

TTH

NĐHTN

-Đại hội Đại biểu Đảng bộ ĐHTN lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025.

- Theo kế hoạch riêng.

Đoàn chủ tịch

Đại hội

Văn phòng Đảng – Đoàn thể

 

14h00

PHA1B

- Họp xét duyệt danh mục đề tài NCKH sinh viên năm học 2020-2021.

- Theo Quyết định

Chủ tịch

Hội đồng

Phòng KH-CN&HTQT

 

Thứ Bẩy Ngày 15/8/2020

 

 

 

 

 

 

Chủ Nhật Ngày 16/8/2020

 

 

 

 

 

Ghi chú :

- Lịch trên chưa bao gồm kế hoạch đi công tác trong và ngoài tỉnh của Ban Giám Hiệu;

- Phần lịch chữ in nghiêng là lịch họp của Đại học Thái Nguyên;

- Các cuộc họp đột xuất, các kế hoạch làm việc khác, Trường sẽ có thông báo sau;

- Các Đơn vị đăng ký lịch tuần trước 14h00 ngày thứ sáu hàng tuần.

 

loading....