Đang xử lý.....

Lịch công tác tuần từ 17 - 23/8/2020 

Thời gian,

Địa điểm

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Đơn vị

Đăng ký

Thứ Hai

Ngày

17/8/2020

 

 

 

 

 

Thứ Ba

Ngày

18/8/2020

 

 

 

 

 

Thứ Tư

Ngày

19/8/2020

 

 

 

 

 

Thứ Năm

Ngày

20/8/2020

Sáng: 8h00

Chiều:

14h00

PHA1B

- Thẩm định  “Tiêu chuẩn đánh giá xếp loại đơn vị đào tạo năm học 2019-2020”.

- Đại diện Ban Giám hiệu; Lãnh đạo các đơn vị: Đào tạo, Khoa học - Công nghệ và HTQT, Công tác HSSV, Hành chính - Tổ chức, Trung tâm thông tin - Thư viện, Thanh tra - Pháp chế, Khảo thí và ĐBCLGD, Kế hoạch - Tài chính, Quản trị - Phục vụ, Ký túc xá;

- Cán bộ thuộc các đơn vị được phân công chuẩn bị tài liệu minh chứng liên quan tới các tiêu chí thẩm định.

Trưởng đoàn

thẩm đinh ĐHTN

Phòng HC-TC

Thứ Sáu

Ngày

21/8/2020

 

 

 

 

 

Thứ Bẩy

Ngày

22/8/2020

 

 

 

 

 

Chủ Nhật

Ngày

23/8/2020

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:

- Lịch trên chưa bao gồm kế hoạch đi công tác trong và ngoài tỉnh của Ban Giám Hiệu;

- Phần lịch chữ in nghiêng là lịch họp của Đại học Thái Nguyên;

- Các cuộc họp đột xuất, các kế hoạch làm việc khác, Trường sẽ có thông báo sau;

Các Đơn vị đăng ký lịch tuần trước 14h00 ngày thứ sáu hàng tuần.

 

loading....