Đang xử lý.....

Lịch công tác tuần từ 31/8 - 06/9/2020 

Thời gian,

Địa điểm

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Đơn vị

Đăng ký

Thứ Hai

Ngày

31/8/2020

9h00

PHA1B

- Triển khai công tác rà soát, ban hành văn bản quản lý nội bộ theo Luật 34 và Nghị định 99.

- Lãnh đạo các Phòng/Ban/Trung tâm.

Chủ tịch HĐT

Hà Trần Phương

Phòng TTr-PC

14h00

PH1ĐHTN

- Họp Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHTN lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020-2025.

- PGS.TS Mai Xuân Trường – Hiệu trưởng

Bí thư

Phạm Hồng Quang

Văn phòng Đảng – Đoàn thể

15h30

PHA1B

- Họp Ban phát triển tài liệu bồi dưỡng môđun 8 thuộc Chương trình ETEP.

- BQL Chương trình ETEP, Ban phát triển tài liệu, đại diện Trung tâm Học liệu – ĐHTN.

BQL Chương trình ETEP

Phòng KH-CN

Thứ Ba

Ngày

01/9/2020

8h00

PHA1B

- Họp Hội đồng xét hỗ trợ bài báo khoa học đợt 1 năm 2020.

- Hội đồng theo Quyết định

Chủ tịch

Hội đồng

Phòng KH-CN

Thứ Tư

Ngày

02/9/2020

Nghỉ Lễ Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Thứ Năm

Ngày

03/9/2020

8h30

PH104-A4

- Làm việc với Đoàn công tác Bộ GD&ĐT.

- Đoàn công tác Bộ GD&ĐT;

- Đại học Thái Nguyên;

-BGH;  BQL CT ETEP;  Lãnh đạo phòng HC-TC, KH-TC, QT-PV, TT-TV.

Thứ trưởng

Bộ GD&ĐT

Phòng KH-CN&HTQT

9h30

PH1ĐHTN

- Thứ trưởng Bộ GD&ĐT làm việc tại ĐHTN.

- Đại diện Ban Giám hiệu và các đơn vị có liên quan.

Thứ trưởng

 Bộ GD&ĐT,

Giám đốc

 Phạm Hồng Quang

Văn phòng

Thứ Sáu

Ngày

04/9/2020

14h00

PH1ĐHTN

- Họp Ban Chấp hành Đảng bộ ĐHTN lần thứ hai, nhiệm kỳ 2020-2025.

- PGS.TS Hà Trần Phương – Bí thư ĐU;

- PGS.TS Mai Xuân Trường – Hiệu trưởng

Bí thư

Phạm Hồng Quang

Văn phòng Đảng – Đoàn thể

Thứ Bẩy

Ngày

05/9/2020

 

 

 

 

 

Chủ Nhật

Ngày

06/9/2020

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:

- Lịch trên chưa bao gồm kế hoạch đi công tác trong và ngoài tỉnh của Ban Giám Hiệu;

- Phần lịch chữ in nghiêng là lịch họp của Đại học Thái Nguyên;

- Các cuộc họp đột xuất, các kế hoạch làm việc khác, Trường sẽ có thông báo sau;

Các Đơn vị đăng ký lịch tuần trước 14h00 ngày thứ sáu hàng tuần.

loading....