Đang xử lý.....

Lịch công tác tháng 9 năm 2020 

Thời gian,

Địa điểm

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Đơn vị

Đăng ký

Thứ Ba

Ngày

01/9/2020

8h00

PHA1B

- Họp Hội đồng xét hỗ trợ bài báo khoa học đợt 1 năm 2020.

- Hội đồng theo Quyết định

Chủ tịch

Hội đồng

Phòng KH-CN

10h00

PHA1B

- Kiểm tra tiến độ thực hiện các hoạt động và cam kết giải ngân (đợt 1).

- Trưởng, phó nhóm phụ trách các hoạt động ETEP đợt 1.

Trưởng ban quản lý Chương trình ETEP

Phòng KH-CN

Thứ Tư

Ngày

02/9/2020

Nghỉ Lễ Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Thứ Sáu

Ngày

04/9/2020

14h00

PH1ĐHTN

- Họp Ban Chấp hành Đảng bộ ĐHTN lần thứ hai, nhiệm kỳ 2020-2025.

- PGS.TS Hà Trần Phương – Bí thư ĐU;

- PGS.TS Mai Xuân Trường – Hiệu trưởng

Bí thư

Phạm Hồng Quang

Văn phòng Đảng – Đoàn thể

Thứ Hai

Ngày

07/9/2020

7h30

PH104-A4

- Họp Giao ban tháng 9/2020

 

- BGH, CTHĐT, PCTHĐT, CTCĐ, BTĐTN, Chủ tịch HSV; trưởng và phó các Phòng, Ban; giám đốc và phó  giám đốc TT TT-TV/ Trưởng và phó các Khoa, Trưởng và phó Bộ môn trực thuộc Trường; Viện trưởng Viện NCXHNVMN; Hiệu trưởng trường THPT; VP Đảng ủy và  VP Công đoàn.

Hiệu trưởng

Mai Xuân Trường

Phòng HC-TC

Thứ Ba

Ngày

08/9/2020

8h30

PH104-A4

- Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường – NCS Lê Thị Hồng Trang, chuyên ngành  Di truyền học.

- Hội đồng chấm luận án;

- NCS, học viên và những người quan tâm.

Chủ tịch

 Hội đồng

Phòng Đào tạo

Thứ Năm

Ngày

10/9/2020

8h30

PH104-A4

- Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường – NCS Vũ Thị Thanh Thủy, chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học Bộ môn Sinh học.

- Hội đồng chấm luận án;

- NCS, học viên và những người quan tâm.

Chủ tịch

 Hội đồng

Phòng Đào tạo

14h00

PH1ĐHTN

- Xét thi đua khối đào tạo và xét thi đua theo khối tỉnh Thái Nguyên.

- PGS.TS Mai Xuân Trường – Hiệu trưởng.

Giám đốc

Phạm Hồng Quang

Ban Pháp chế và Thi đua

Thứ Sáu

Ngày

25/9/2020

Theo giờ làm việc Hành chính

P109-A2

- Tiếp công dân định kỳ

- Hiệu trưởng

Hiệu trưởng

Phòng

Thanh tra - PC

8h00

PH1ĐHTN

- Hội nghị tổng kết công tác HSSV năm học 2019-2020 và triển khai công tác năm học 2020-2021.

- Đại diện Ban Giám hiệu, Đại diện lãnh đạo phòng Công tác HSSV.

Phó Giám đốc

Trần Viết Khanh

Ban Công tác Học sinh sinh viên

Thứ Ba

Ngày

29/9/2020

14h00

PHA1B

- Họp Ban thường vụ Đảng ủy.

- Toàn thể Ban Thường vụ Đảng ủy.

Bí thư Đảng ủy

Hà Trần Phương

VP ĐU

Thứ Tư

Ngày

30/9/2020

15h00

PHA1B

- Họp Ban chấp hành Đảng bộ trường.

- Toàn thể Ban chấp hành  Đảng bộ.

Bí thư Đảng ủy

Hà Trần Phương

VP ĐU

Ghi chú :

- Phần lịch chữ in nghiêng là lịch họp của Đại học Thái Nguyên;

- Các cuộc họp đột xuất, các kế hoạch làm việc khác, Trường sẽ có thông báo sau.

- Các đơn vị thông báo kế hoạch công tác của Trường cho các bộ phận có liên quan của đơn vị mình

 

loading....