Đang xử lý.....

Lịch công tác tuần từ 07-13.9.2020 

Thời gian,

Địa điểm

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Đơn vị

Đăng ký

Thứ Hai

Ngày

07/9/2020

7h30

PH104-A4

- Họp Giao ban tháng 9/2020

 

- BGH, CTHĐT, PCTHĐT, CTCĐ, BTĐTN, Chủ tịch HSV; trưởng và phó các Phòng, Ban; giám đốc và phó  giám đốc TT TT-TV/ Trưởng và phó các Khoa, Trưởng và phó Bộ môn trực thuộc Trường; Viện trưởng Viện NCXHNVMN; Hiệu trưởng trường THPT; VP Đảng ủy và  VP Công đoàn.

Hiệu trưởng

Mai Xuân Trường

Phòng HC-TC

14h00

PHA1B

- Họp triển khai đánh giá năng lực Trường theo Bộ chỉ số TEIDI năm 2020.

- Chủ tịch Hội đồng trường; Hiệu trưởng;

- Trưởng và phó các đơn vị: Hành chính – Tổ chức, Đào tạo, KHCN-HTQT, KT&ĐBCLGD, CT HSSV, Kế hoạch - Tài chính, Quản trị - Phục vụ, Trung tâm TT-TV; Chuyên viên tham gia viết báo cáo trong nhóm công tác.

Hiệu trưởng

Mai Xuân Trường

Phòng

KT&ĐBCLGD

Thứ Ba

Ngày

08/9/2020

8h30

PH104-A4

- Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường – NCS Lê Thị Hồng Trang, chuyên ngành  Di truyền học.

- Hội đồng chấm luận án;

- NCS, học viên và những người quan tâm.

Chủ tịch

 Hội đồng

Phòng Đào tạo

14h00

PHA1B

- Họp triển khai các công việc chuẩn bị cho đánh giá ngoài CTĐT theo tiêu chuẩn AUN-QA bằng hình thức trực tuyến.

- Hiệu trưởng; Chủ tịch Hội đồng trường;

- Trưởng và phó các đơn vị: Đào tạo, KT&ĐBCLGD, CT HSSV, Kế hoạch - Tài chính, Quản trị - Phục vụ, Trung tâm TT-TV, Ký túc xá.

- Trưởng, phó khoa và các giảng viên Khoa Toán, Hóa học (liên quan đến phụ trách website của Khoa, thiết kế clip giới thiệu Khoa, hỗ trợ sinh viên, PTN, cơ sở vật chất khác).

Hiệu trưởng

Mai Xuân Trường

Phòng

KT&ĐBCLGD

Thứ Tư

Ngày

09/9/2020

 

 

 

 

 

Thứ Năm

Ngày

10/9/2020

8h00

Bộ GD&ĐT

- Họp Hội đồng xét ngưỡng đảm bảo chất lượng tuyển sinh nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ đại học.

- PGS. TS Mai Xuân Trường – Hiệu trưởng.

Thử trưởng

Nguyễn Văn Phúc

Phòng HCTC

8h30

PH104-A4

- Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường – NCS Vũ Thị Thanh Thủy, chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học Bộ môn Sinh học.

- Hội đồng chấm luận án;

- NCS, học viên và những người quan tâm.

Chủ tịch

 Hội đồng

Phòng Đào tạo

Thứ Sáu

Ngày

11/9/2020

14h00

PHA1B

- Hội thảo góp ý phiếu phân tích chỉ số, tìm thông tin,minh chứng đánh giá TEIDI của các nhóm công tác.

- Hiệu trưởng; Chủ tịch Hội đồng trường;

-Trưởng và phó các đơn vị: Hành chính – Tổ chức, Đào tạo, KH-CN&HTQT, KT&ĐBCLGD, CT HSSV, Kế hoạch - Tài chính, Quản trị - Phục vụ, Trung tâm TT-TV; Chuyên viên tham gia viết báo cáo trong nhóm công tác.

Hiệu trưởng

Mai Xuân Trường

Phòng

KT&ĐBCLGD

Thứ Bẩy

Ngày

12/9/2020

 

 

 

 

 

Chủ Nhật

Ngày

13/9/2020

 

 

 

 

 

 

Ghi chú :

- Lịch trên chưa bao gồm kế hoạch đi công tác trong và ngoài tỉnh của Ban Giám Hiệu;

- Phần lịch chữ in nghiêng là lịch họp của Đại học Thái Nguyên;

- Các cuộc họp đột xuất, các kế hoạch làm việc khác, Trường sẽ có thông báo sau;

- Các Đơn vị đăng ký lịch tuần trước 14h00 ngày thứ sáu hàng tuần.

loading....