Đang xử lý.....

Lịch công tác tuần từ 14-20/9/2020 

Thời gian,

Địa điểm

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Đơn vị

Đăng ký

Thứ Hai

Ngày

14/9/2020

8h00

PH1ĐHTN

- Xét thi đua khối đào tạo và xét thi đua theo khối tỉnh Thái Nguyên.

- PGS.TS Mai Xuân Trường – Hiệu trưởng.

Giám đốc

 Phạm Hồng Quang

Ban Pháp chế và Thi đua

14h00

PH104-A4

- Họp hướng dẫn, thảo luận và góp ý thiết kế Đề cương học phần K55.

- Đại diện Phòng KT&ĐBCLGD;

- Trưởng, phó trưởng khoa/bộ môn; trưởng, phó trưởng bộ môn thuộc khoa; một số giảng viên do khoa/bộ môn cử.

Trưởng phòng

Phòng KT&ĐBCLGD

Phòng

KT&ĐBCLGD

Thứ Ba

Ngày

15/9/2020

8h00

PHA1B

- Họp Ban tổ chức Hội nghị cán bộ viên chức Trường năm học 2020-2021.

- Ban tổ chức theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng

Mai Xuân Trường

Phòng HCTC

8h00

PH104-A4

- Hội nghị giữa nhiệm kỳ III – Hội Cựu giáo chức Trường.

- Đại biểu mời;

- Đại biểu bầu từ các Chi hội.

Chủ tịch

 Hội CGC

Hội CGC

14h00

PHA1B

- Họp Ban chỉ đạo bồi dưỡng giáo viên phổ thông cốt cán năm 2020.

- Ban chỉ đạo theo Quyết định

Hiệu trưởng

Mai Xuân Trường

Phòng KH-CN&HTQT

15h00

PHA1B

- Họp xét hỗ trợ trình độ cao.

- Hội đồng theo Quyết định.

Hiệu trưởng

Mai Xuân Trường

Phòng KH-CN&HTQT

Thứ Tư

Ngày

16/9/2020

14h00

PH1ĐHTN

- Hội nghị kiểm tra việc triển khai thực hiện công tác bảo vệ nền tảng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

- PGS.TS Hà Trần Phương - Bí Thư Đảng ủy.

Ban Chỉ đạo 35

Tỉnh ủy TN

Văn phòng Đảng - Đoàn thể

Thứ Năm

Ngày

17/9/2020

8h00

PH C, Nhà A - Bộ GD&ĐT

- Hội đồng tư vấn xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào các ngành Sư phạm 2020.

- PGS.TS Mai Xuân Trường – Hiệu trưởng.

Thứ trưởng

Nguyễn Văn Phúc

Phòng HCTC

PH D205, Nhà A - Bộ GD&ĐT

- Họp chuẩn bị triển khai BD GVPTCC và CBQLCSGDPTCC năm 2020 và KH BD năm 2021.

- PGS.TS Mai Xuân Trường – Hiệu trưởng.

Bộ trưởng

Phòng KH-CN&HTQT

14h00

PH1ĐHTN

- Họp Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam ĐHTN mở rộng.

- Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Trường.

Chủ tịch Hội Sinh viên ĐHTN

Đoàn Thanh niên – HSV

Thứ Sáu

Ngày

18/9/2020

7h30

HTC1

- Thực hiện quy trình bổ nhiệm lại Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm nhiệm kỳ 2020 – 2025.

- Ban Chấp hành Đảng bộ; Ban Giám hiệu; Chủ tịch Công đoàn trường; thành viên Hội đồng trường (là viên chức của Trường); Ban Chấp hành Công đoàn trường; Bí thư Đoàn TNCSHCM, Chủ tịch Hội cựu chiến binh; trưởng, phó các đơn vị thuộc Trường; Bí thư chi bộ; Chủ tịch Công đoàn bộ phận; trưởng, phó các bộ môn thuộc các khoa của Trường; giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ

Chủ tịch HĐ Trường

Hà Trần Phương

Hội đồng trường

10h00

PHA1B

- Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ.

- Ban Chấp hành Đảng bộ

Bí thư

Hà Trần Phương

VP Đảng - Đoàn

14h00

PH104-A4

- Họp thường kỳ phiên thứ hai Hội đồng trường.

- Thành viên Hội đồng trường Trường Đại học Sư phạm.

Chủ tịch HĐ Trường

Hà Trần Phương

Hội đồng trường

14h00

Tầng 4 TTTT-TV

- Tập huấn giảng viên sư phạm chủ chốt sử dụng hệ thống LMS của Viettel (thuộc Chương trình ETEP).

- Đại diện Viettel; Cán bộ hỗ trợ kỹ thuật; Giảng viên sư phạm chủ chốt (theo QĐ566 của Bộ Giáo dục và Đào tạo).

BQL Chương trình ETEP

Phòng KH-CN&HTQT

15h00

PH104-A4

- Hội nghị Hội đồng trường quyết định nhân sự Hiệu trưởng.

- Thành viên Hội đồng trường Trường Đại học Sư phạm

Chủ tịch HĐ Trường

Hà Trần Phương

Hội đồng trường

Thứ Bẩy

Ngày

19/9/2020

 

 

 

 

 

Chủ Nhật

Ngày

20/9/2020

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:

- Lịch trên chưa bao gồm kế hoạch đi công tác trong và ngoài tỉnh của Ban Giám Hiệu;

- Phần lịch chữ in nghiêng là lịch họp của Đại học Thái Nguyên;

- Các cuộc họp đột xuất, các kế hoạch làm việc khác, Trường sẽ có thông báo sau;

Các Đơn vị đăng ký lịch tuần trước 14h00 ngày thứ sáu hàng tuần.

 

loading....