Đang xử lý.....

Hội nghị Triển khai bồi dưỡng giáo viên phổ thông cốt cán và giáo viên phổ thông đại trà năm 2020

HỒ SƠ NHẬP HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM - ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

LỄ BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP TRƯỜNG CỦA NCS CHEETHAO XIONG YER

Lịch Tuần từ 5.10 - 11.105.2020

Quyết định V/v Công nhận điểm trúng tuyển đại học chính quy đợt 1 năm 2020 diện xét kết quả thi tốt ...

Danh sách thí sinh trúng tuyển đại học chính quy đợt 1 (Diện xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT) t...

Danh sách cán bộ hỗ trợ nhập học

THÔNG TIN THÍ SINH TRÚNG TUYỂN DIỆN XÉT KQ THPT 2020

Thông báo tổ chức họp Hội đồng đánh giá và bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường của nghiên cứu sinh Ngu...

Thông báo thí sinh trúng tuyển Đại học khóa 55 ngành SP Lịch sử

Lịch công tác tuần từ 5 - 11/10/2020

Bế giảng khóa bồi dưỡng tiếng Việt dành cho người nước ngoài năm học 2019-2020

Danh sách thí sinh trúng tuyển đại học chính quy đợt 1 (Diện xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT) t...

Quyết định V/v Công nhận điểm trúng tuyển đại học chính quy đợt 1 năm 2020 diện xét kết quả thi tốt ...

Thông báo V/v xác nhận nhập học đại học chính quy đợt 1 năm 2020 (Diện xét kết quả thi tốt nghiệp TH...