Đang xử lý.....

Lịch công tác tuần từ 05/10/2020 đến 11/10/2020

Lịch công tác tuần từ 05 - 11/10/2020

Danh mục tài liệu học tập "Tuần sinh hoạt công dân - HSSV" năm học 2020 - 2021

V/v Công khai kết quả điểm rèn luyện học kỳ II năm học 2019-2020, học bổng khuyến khích học tập và t...

Lịch công tác tháng 10 năm 2020

V/v phân công nhiệm vụ phục vụ giải bóng đá truyền thống năm học 2020 - 2021

QUYẾT ĐỊNH về việc ban hành Quy chế thực tế chuyên môn

Quyết định phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi kỳ thi "Đánh giá năng lực tiếng Việt the...

Giao lưu bóng đá giữa CBGV, SV Việt Nam & SV,HV Lào

Kế hoạch đánh giá phân loại viên chức quản lý nhiệm kỳ 2015-2020

Lịch công tác tuần từ 28 tháng 9 đến 4 tháng 10 năm 2020

Lịch công tác tuần từ 28/9 - 4/10/2020

Lịch tuần từ 28/9-04/10/2020

Các bài báo Quốc tế của giảng viên Khoa Sinh học công bố trên Tạp chí Quốc tế ISI và Scopus

Lịch công tác tuần từ 28/9 - 04/10/2020