Đang xử lý.....

Chương trình đào tạo đại học khoa Lịch sử đạt kiểm định chất lượng giáo dục quốc gia 

      Chương trình đào tạo đại học luôn được Nhà trường, Khoa quan tâm, chú trọng cập nhật và phát triển đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục phổ thông. Với sự nỗ lực, trách nhiệm của tập thể và cá nhân mỗi giảng viên, chương trình đào tạo đại học của Khoa Lịch sử đã được Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội trao giấy chứng nhận kiểm định, đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục do Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo ban hành với tỷ lệ các tiêu chí đạt yêu cầu là 94%. Quyết định chứng nhận có giá trị từ năm 2019 đến năm 2024. Chương trình đào tạo đạt chuẩn kiển định chất lượng quốc gia là cơ sở, động lực giúp mỗi cán bộ, giảng viên Khoa Lịch sử không ngừng đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng, đáp ứng sự nghiệp đổi mới giáo dục hiện nay.

 

loading....