Đang xử lý.....

Giảng viên khoa Lịch sử tham gia tập huấn giáo viên cốt cán THPT 8 tỉnh phía Bắc 

Truyền thông Khoa Lịch sử

       Đào tạo, bồi dưỡng giáo viên là một trong những nhiệm vụ then chốt của Khoa Lịch sử, trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên. Ban Chủ nhiệm Khoa, Hội đồng Khoa học và Đào tạo đã sớm xây dựng kế hoạch nhằm chuẩn bị tốt cho công tác bồi dưỡng, đặc biệt là bồi dưỡng giáo viên trong Chương trình “Phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông” (Chương trình ETEP). Nhiều cán bộ, giảng viên trong Khoa đã được cử tham gia các khóa tập huấn nâng cao năng lực giảng viên sư phạm do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức. Qua đó, thầy cô giáo sớm được cập nhật chương trình mới, tăng cường nghiên cứu, triển khai việc đổi mới phương pháp dạy học phát triển phẩm chất, năng lực học sinh. Đội ngũ giảng viên chủ chốt tham gia bồi dưỡng giáo viên bao gồm PG.TS Hà Thị Thu Thủy, PGS.TS Đỗ Hồng Thái, TS. Kim Ngọc Thu Trang, TS. Lê Thị Thu Hương, TS. Mai Văn Nam cùng một số thầy cô giáo trong Khoa.

      Năm 2020, trường Đại học Sư phạm -ĐH Thái Nguyên là đơn vị đầu tiên trong 8 đơn vị trường Đại học Sư phạm chủ chốt tham gia Chương trình ETEP tổ chức bồi dưỡng mô đun 2 cho giáo viên cốt cán trường THPT. Từ ngày 16-18/10/2020, tại Thành phố Thái Nguyên, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên đã tổ chức bồi dưỡng cho 445 giáo viên phổ thông cốt cán các môn học của 8 tỉnh miền núi phía Bắc.

      Đối với môn Lịch sử, có 23 giáo viên cốt cán đến từ các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Cạn, Cao Bằng, Hoà Bình, Sơn La, Lạng Sơn, Lai Châu,  Điện Biên. Lớp bồi dưỡng do PGS.TS Đỗ Hồng Thái và TS. Mai Văn Nam tổ chức và hướng dẫn, bao gồm các hoạt động hệ thống những vấn đề cốt lõi, trọng tâm của modul, hướng dẫn nghiên cứu tài liệu, thảo luận và thực hành áp dụng các phương pháp dạy học theo xu hướng hiện đại.  

      Thông qua Chương trình ETEP, các thầy cô được bồi dưỡng thường xuyên, liên tục tại công việc, năng lực nghề nghiệp được nâng lên để đáp ứng yêu cầu đổi mới toàn diện, căn bản giáo dục và đào tạo, trước mắt thực hiện thành công Chương trình GDPT 2018.

      Dưới đây là một số hình ảnh khóa tập huấn

 

 

 

 

loading....