Đang xử lý.....

Lịch công tác tuần từ 14 - 20/12/2020 

Văn phòng Khoa

Thời gian,

Địa điểm

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Đơn vị

Đăng ký

Thứ Hai

Ngày

14/12/2020

 

S: 08h00

C: 13h30

GĐ B5

(từ ngày 14/12 đến hết ngày 16/12)

 

Tập huấn giáo viên THCS, THPT cốt cán thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 (mô đun 3 thuộc Chương trình ETEP).

Đ/c Hương B , Thủy

BQL Chương trình ETEP Trường

Phòng KH-CN&HTQT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Ba

Ngày

15/12/2020

 

Sáng: 7h30

- Chiều: 13h00

- HT – C2 và sân GĐ B5

 

Tập huấn công tác Phòng cháy chữa cháy.

Đ/c Tuấn

Đội trưởng đội PCCC

Ban Bảo vệ

9h30

B1 204

Thi môn Việt Nam trong  quá trình toàn cầu hóa

Đ/c Nam, Yến

Khoa Lịch sử

Khoa Lịch sử

13h30

B1 301

 Thi môn Đại cương lịch sử Thế Giới

Đ/c Nam, Trang, Trường,

Khoa Lịch sử

Khoa Lịch sử

Thứ Tư

Ngày

16/12/2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Năm

Ngày

17/12/2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Sáu

Ngày

18/12/2020

 

 

 

 

 

 

13h30

B1 101

Thi môn lịch sử Thế Giới hiện đại

Đ/c Như, Trường, Yến

Khoa Lịch sử

Khoa Lịch sử

Thứ Bảy

Ngày

19/12/2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chủ nhật

Ngày

20/12/2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

loading....