Đang xử lý.....

Lịch công tác tuần từ 21 - 27/12/2020 

Văn phòng Khoa

Thời gian,

Địa điểm

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Đơn vị

Đăng ký

Thứ Hai

Ngày

21/12/2020

 

 

 

 

 

Thứ Ba

Ngày

22/12/2020

S: 08h00

C: 13h30

Thành phố Lai Châu

(từ ngày 22/12 đến hết ngày 24/12/2020)

- Tập huấn giáo viên Tiểu học cốt cán thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 (mô đun 3 thuộc Chương trình ETEP).

- Đ/c Hạnh

BQL Chương trình ETEP Trường

Phòng KH-CN&HTQT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Tư

    Ngày

23/12/2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13h30

Văn phòng các khoa

 

- Thực hiện quy trình Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại Trưởng khoa (theo Kế hoạch số 4633/KH-ĐHSP ngày 15/12/2020 của Hiệu trưởng Trường ĐHSP).

-Toàn thể cán bộ Khoa Lịch sử .

Tổ công tác của Trường

Phòng HC-TC

Thứ Năm

Ngày

24/12/2020

8h00

PH – A1B

- Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ: Lấy phiếu biểu quyết nhân sự Trưởng khoa.

 

  • Đ/c Hà Thủy

Bí thư Đảng ủy

VP Đ-ĐT

9h00

PH – A1B

- Họp kiểm điểm Ban Chấp hành Đảng bộ Trường.

-  Đ/c Hà Thủy

Bí thư Đảng ủy

VP Đ-ĐT

 

 

 

 

 

Thứ Sáu

Ngày

25/12/2020

 

13h30

PH – A1B

 

 

- Hội nghị Cán bộ chủ chốt kiểm điểm Ban Giám hiệu.

- Đ/c Hà Thủy

Bí thư Đảng ủy

VP Đ-ĐT

8h00 – 11h30

PH – A1B

 

 

- Thực hiện quy trình Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại Phó Trưởng khoa (quy trình, địa điểm, các bước tiến hành thực hiện như đối với cấp Trưởng khoa).

- Toàn thể cán bộ Khoa Lịch sử

Tổ công tác của Trường

Phòng HC-TC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Bảy

Ngày

 

26/12/2020

 

 

 

 

 

 

Chủ nhật

Ngày

27/12/2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

loading....