Đang xử lý.....

Lịch công tác tuần từ 8 - 14/6/2020 

Quản trị

Thời gian,

Địa điểm

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Đơn vị

Đăng ký

Thứ Hai

Ngày

08/6/2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Ba

Ngày

09/6/2020

8h30

PH104-A4

(Cả ngày)

- Bồi dưỡng nâng cao năng lực đảm bảo chất lượng, quản trị đại học đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn kiểm định CSGD đại học

- Đ/c Hà Thủy

Trung tâm KĐCLGD – ĐHQG Hà Nội

Phòng KT&ĐBCLGD

Thứ Tư

Ngày

10/6/2020

 

 

 

 

 

Thứ Năm

Ngày

11/6/2020

8h00

 

Họp bộ môn PPDH

Bộ môn PPDH

Đ/c  Hương Trưởng bộ môn PPDH

 

15h00

P708

Họp bộ môn LSVN và TG

Bộ môn LSVN và TG

Đ/c Hạnh Trưởng bộ môn LSVN và TG

 

15h00

PH104-A4

- Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ khóa XXV Công đoàn Trường Đại học Sư phạm.

 

Đ/c Hương B , Thắng

Chủ tịch CĐ

Trường

VPCĐ

Thứ Sáu

Ngày

12/6/2020

 

 

 

 

 

Thứ Bẩy

Ngày

13/6/2020

 

 

 

 

 

Chủ Nhật

Ngày

14/6/2020

 

 

 

 

 

loading....