Đang xử lý.....

Lịch công tác tuần từ 11 - 17/1/2021 

Văn phòng Khoa

Thời gian,

Địa điểm

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Đơn vị

Đăng ký

Thứ Hai

Ngày

11/01/2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Ba

Ngày

12/01/2021

 

 

 

 

 

 

Thứ Tư

Ngày

13/01/2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Năm

Ngày

14/01/2021

 

 

 

 

 

 

14h00

Phòng họp 1, Tầng 5, Văn phòng ĐHTN

 

Hội nghị Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên Đại học Thái Nguyên mở rộng

 

 

Đ/c Hòa

Bí thư Đoàn Thanh niên ĐHTN; Chủ tịch Hội Sinh viên ĐHTN

Văn phòng Đảng - Đoàn thể

Thứ Sáu

Ngày

15/01/2021

 

 

 

 

 

 

Thứ Bảy

Ngày

16/01/2021

 

 

 

 

 

 

15h00

Trung tâm Hội nghị ĐHTN

 

Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2020

Đ/c Thủy, Hòa

Bí thư Đảng ủy ĐHTN

Văn phòng Đảng - Đoàn thể

Chủ nhật

Ngày

17/01/2021

 

 

 

 

 

 

loading....