Đang xử lý.....

Lịch công tác tuần từ 13 - 19/9/2021 

Thời gian,

Địa điểm

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Đơn vị

Đăng ký

Thứ Hai

Ngày

13/9/2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Ba

Ngày

14/9/2021

14h00

Hội trường C1

và các điểm cầu

Tổ chức Hội nghị Cán bộ viên chức Trường năm học 2021-2022

- Thủy, Hương B, Trường, Như

 

Trưởng ban tổ chức Hội nghị

Phòng HT-TC

 

 

 

 

 

Thứ Tư

Ngày

15/9/2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Năm

Ngày

16/9/2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Sáu

Ngày

17/9/2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Bảy

Ngày

18/9/2021

 

 

 

 

 

Chủ nhật

Ngày

19/9/2021

 

 

 

 

 

loading....