Đang xử lý.....

Lịch công tác tuần từ 17 - 23/5/2021 

Thời gian,

Địa điểm

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Đơn vị

Đăng ký

Thứ Hai

Ngày

17/5/2021

 

 

 

 

 

Thứ Ba

Ngày

18/5/2021

15h 00

Trực tuyến

Họp Chi bộ

Toàn thể Đảng viên

Bí thư chi bộ

Kim Ngọc Thu Trang

Khoa Lịch sử

16h00

Trực tuyến

Họp rà soát chương trình sau đại học

Hội đồng Khoa

Chủ tịch hội đồng

Kim Ngọc Thu Trang

Khoa Lịch sử

Thứ Tư

Ngày

19/5/2021

 

 

 

 

 

Thứ Năm

Ngày

20/5/2021

8h00

Học trực tuyến cả ngày

Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động trong Trường

Bí thư

Hà Trần Phương

Văn phòng Đảng đoàn thể

Thứ Sáu

Ngày

21/5/2021

 

 

 

 

 

8h00

Học trực tuyến cả ngày

Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động trong Trường

Bí thư

Hà Trần Phương

Văn phòng Đảng đoàn thể

Thứ Bảy

Ngày

22/5/2021

 

 

 

 

 

Chủ nhật

Ngày

23/5/2021

 

 

 

 

 

loading....