Đang xử lý.....

Lịch công tác tuần từ 20 - 26/9/2021 

Thời gian,

Địa điểm

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Đơn vị

Đăng ký

Thứ Hai

Ngày

20/9/2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14h40-16h00

Phòng A4-104

Thực hiện quy trình bổ nhiệm phó trưởng khoa Khoa Lịch sử Nhiệm kỳ 2020-2025

Toàn thể cán bộ Giảng viên

Tổ trưởng Tổ công tác

Phòng HC-TC

14h00

Hội trường C1

Học chính trị cho các đồng chí Dân quân tự vệ của Trường

Đ/c Tuấn

PGS.TS. Hà Trần Phương

Phòng HC-TC

 

 

 

 

 

Thứ Ba

Ngày

21/9/2021

S: 7h30-11h30

C: 14h0-17h30

Các phòng theo môn tại Giảng đường B5

Bồi dưỡng giáo viên cốt cán mô đun 4 cấp THCS, THPT đợt 1, môn: Toán, Ngữ văn, Giáo dục Công dân, Khoa học Tự nhiên, Lịch sử và Địa lý (THCS), Giáo dục Thể chất

Đ/c Hương B

Các báo cáo viên

Văn phòng ETEP

Thứ Tư

Ngày

22/9/2021

S: 7h30-11h30

C: 14h0-17h30

Các phòng theo môn tại Giảng đường B5

Bồi dưỡng giáo viên cốt cán mô đun 4 cấp THCS, THPT đợt 1, môn: Toán, Ngữ văn, Giáo dục Công dân, Khoa học Tự nhiên, Lịch sử và Địa lý (THCS), Giáo dục Thể chất

Đ/c Hương B

Các báo cáo viên

Văn phòng ETEP

 

 

 

 

 

14h00

Phòng A1B

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ (Lần 1)

Đ/c Hà Thủy

Bí thư

Hà Trần Phương

Văn phòng Đảng đoàn thể

 

 

 

 

 

15h00

Hội trường C1

Hội nghị cán bộ chủ chốt

Ban Chấp hành Đảng bộ; Chủ tịch HĐ trường; Hiệu trưởng; Phó Chủ tịch HĐ trường; Phó Hiệu trưởng; Chủ tịch Công đoàn, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh; Bí thư ĐTN CSHCM; bí thư các chi bộ; trưởng/phó các phòng/ban/khoa/trung tâm/viện nghiên cứu, Trường THPT TN

Bí thư

Hà Trần Phương

Văn phòng Đảng đoàn thể

16h00

Hội trường C1

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ (Lần 2)

Đ/c Hà Thủy

Bí thư

Hà Trần Phương

Văn phòng Đảng đoàn thể

Thứ Năm

Ngày

23/9/2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Sáu

Ngày

24/9/2021

S: 7h30-11h30

C: 14h0-17h30

Các phòng theo môn tại Giảng đường B5

Bồi dưỡng giáo viên cốt cán mô đun 4 cấp THCS, THPT đợt 2, môn: Ngữ văn, Giáo dục Công dân, Khoa học Tự nhiên, Lịch sử và Địa lý (THCS), Giáo dục Thể chất, Tin học, Âm nhạc, Mĩ thuật, Công nghệ

Đ/c Hương B

Các báo cáo viên

Văn phòng ETEP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Bảy

Ngày

25/9/2021

S: 7h30-11h30

C: 14h0-17h30

Các phòng theo môn tại Giảng đường B5

Bồi dưỡng giáo viên cốt cán mô đun 4 cấp THCS, THPT đợt 2, môn: Ngữ văn, Giáo dục Công dân, Khoa học Tự nhiên, Lịch sử và Địa lý (THCS), Giáo dục Thể chất, Tin học, Âm nhạc, Mĩ thuật, Công nghệ

Đ/c Hương B

 

Các báo cáo viên

Văn phòng ETEP

 

 

 

 

 

Chủ nhật

Ngày

26/9/2021

 

 

 

 

 

loading....