Đang xử lý.....

Lịch công tác tuần từ 24 - 30/5/2021 

Thời gian,

Địa điểm

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Đơn vị

Đăng ký

Thứ Hai

Ngày

24/5/2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Ba

Ngày

25/5/2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Tư

Ngày

26/5/2021

 

 

 

 

 

9h00

Trực Tuyến

Họp xét lương tăng thêm

Toàn thể cán bộ

             Trưởng Khoa

Đ/c   Kim Ngọc Thu Trang

Khoa Lịch sử

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Năm

Ngày

27/5/2021

9h00

Trực Tuyến

Họp rà soát chương trình sau đại học

Hội đồng Khoa

          Chủ tịch hội đồng

Đ/c   Kim Ngọc Thu Trang

Khoa Lịch sử

15h00

Phòng A1B

Họp Ban Chấp hành Đảng bộ

Đ/c Hà Thủy

Bí thư

Hà Trần Phương

Văn phòng Đảng đoàn thể

Thứ Sáu

Ngày

28/5/2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Bảy

Ngày

29/5/2021

 

 

 

 

 

Chủ nhật

Ngày

30/5/2021

 

 

 

 

 

loading....