Đang xử lý.....

Lịch công tác tuần từ 27/9 - 3/10/2021 

Thời gian,

Địa điểm

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Đơn vị

Đăng ký

Thứ Hai

Ngày

27/9/2021

S: 7h30-11h30

C: 14h0-17h30

Các phòng theo môn tại Giảng đường B5

Bồi dưỡng giáo viên cốt cán mô đun 4 cấp THCS, THPT đợt 3, môn: Lịch sử, Địa lý, Vật lý, Hóa học, Sinh học, GCTD, Hoạt động trải nghiệm, HN, Tin học, Âm nhạc, Mỹ thuật, Công nghệ

Đ/c Nam

Các báo cáo viên

Văn phòng ETEP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Ba

Ngày

28/9/2021

S: 7h30-11h30

C: 14h0-17h30

Các phòng theo môn tại Giảng đường B5

Bồi dưỡng giáo viên cốt cán mô đun 4 cấp THCS, THPT đợt 3, môn: Lịch sử, Địa lý, Vật lý, Hóa học, Sinh học, GCTD, Hoạt động trải nghiệm, HN, Tin học, Âm nhạc, Mỹ thuật, Công nghệ

Đ/c Nam

Các báo cáo viên

Văn phòng ETEP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Tư

Ngày

29/9/2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Năm

Ngày

30/9/2021

S: 7h30-11h30

C: 14h0-17h30

Các phòng theo môn tại Giảng đường B5

Bồi dưỡng giáo viên cốt cán mô đun 4 cấp THCS, THPT đợt 4, môn: Khoa học Tự nhiên, Lịch sử và Địa lý (THCS), Toán

- Đ/c Nam

 

Các báo cáo viên

Văn phòng ETEP

14h00

Hội trường C1 và các điểm cầu

Hội nghị học tập, quán triệt tuyên truyền Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”

Tại Hội trường C1: Hương B Trường- Cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động: Ban Tổ chức sẽ gửi đường link đến các đại biểu tham dự.

Ban tuyên giáo đảng ủy

Văn phòng Đảng đoàn thể

15h00

Phòng A1B

Họp Ban Chấp hành Đảng bộ

Đ/c Hà Thủy

Bí thư

Hà Trần Phương

Văn phòng Đảng đoàn thể

 

 

 

 

 

Thứ Sáu

Ngày

01/10/2021

S: 7h30-11h30

C: 14h0-17h30

Các phòng theo môn tại Giảng đường B5

Bồi dưỡng giáo viên cốt cán mô đun 4 cấp THCS, THPT đợt 4, môn: Khoa học Tự nhiên, Lịch sử và Địa lý (THCS), Toán

Đ/c Nam

Các báo cáo viên

Văn phòng ETEP

 

 

 

 

 

Thứ Bảy

Ngày

02/10/2021

 

 

 

 

 

Chủ nhật

Ngày

03/10/2021

 

 

 

 

 

loading....