Đang xử lý.....

Lịch công tác tuần từ 3 - 9/5/2021 

Thời gian,

Địa điểm

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Đơn vị

Đăng ký

Thứ Hai

Ngày

03/5/2021

 

 

          NGHỈ LỄ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Ba

Ngày

04/5/2021

 

 

 

 

 

 

Thứ Tư

Ngày

05/5/2021

 

 

 

 

 

 

15h30

Họp Chi bộ, họp Khoa trực tuyến

Toàn thể cán bộ giảng viên

Bí thư chi bộ

Kim Ngọc Thu Trang

Khoa Lịch sử

 

 

 

 

 

Thứ Năm

Ngày

06/5/2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Sáu

Ngày

07/5/2021

 

 

 

 

 

 

Thứ Bảy

Ngày

08/5/2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chủ nhật

Ngày

09/5/2021

 

 

 

 

 

 

loading....