Đang xử lý.....

Lịch công tác tuần từ 4/10 - 10/10/2021 

Thời gian,

Địa điểm

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Đơn vị

Đăng ký

Thứ Hai

Ngày

04/4/2021

 

 

 

 

 

8h00

Phòng A4-104

Họp Giao ban tháng 10 năm 2021

 

Tập thể lãnh đạo trường;  Trưởng/Phó các đơn vị thuộc Trường; Chủ tịch Hội sinh viên; VP Đảng ủy và Công đoàn

Hiệu trưởng

Mai Xuân Trường

Phòng HC-TC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Ba

Ngày

05/10/2021

16h00

P713 Nhà A4

 

Họp Chi bộ, họp Khoa

Toàn thể cán bộ Đảng viên

Phó Bí thứ

Khoa Lịch sử

Thứ Tư

Ngày

06/10/2021

7h30

Hội trường C1

Khai mạc “Tuần sinh hoạt Công dân-HSSV” cho K56

Đ/c Nam

Hiệu trưởng

Mai Xuân Trường

Phòng

CT-HSSV

 

Từ 7h30 đến 11h00

Hội trường C1

Triển khai online “Tuần sinh hoạt Công dân - HSSV” cho K56

Đ/c Nam

Hiệu trưởng

Mai Xuân Trườờng

Phòng

CT-HSSV

 

Thứ Năm

Ngày

07/10/2021

7h30-11h00

Hội trường C1

Triển khai online “Tuần sinh hoạt Công dân - HSSV” cho K56

Đ/c Nam

Phó Hiệu trưởng

Từ Quang Tân

Phòng

CT-HSSV

 

 

 

 

 

Thứ Sáu

Ngày

08/10/2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Bảy

Ngày

09/10/2021

 

 

 

 

 

Chủ nhật

Ngày

10/10/2021

 

 

 

 

 

loading....