Đang xử lý.....

Lịch công tác tuần từ 7 - 13/6/2021 

Thời gian,

Địa điểm

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Đơn vị

Đăng ký

Thứ Hai

Ngày

07/6/2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Ba

Ngày

08/6/2021

 

 

 

 

 

7h30

Hội trường C1

Thực hiện Quy trình bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm nhiệm kỳ 2020-2025

Đ/c Kim Trang

Hiệu trưởng

Mai Xuân Trường

Phòng HCTC

 

 

 

Hiệu trưởng

Mai Xuân Trường

Phòng HCTC

9h00

Hội trường C1

Thực hiện Quy trình bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm nhiệm kỳ 2020-2025

Đ/c Trang, Thủy, Hương, Trường, Nam, Như ,Yến,

Hiệu trưởng

Mai Xuân Trường

Phòng HCTC

14h00

Phòng A1B

Thực hiện Quy trình bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm nhiệm kỳ 2020-2025

Đ/c Hà Thủy

Bí thư

Hà Trần Phương

Phòng HCTC

Thứ Tư

Ngày

09/6/2021

 

 

 

 

 

15h00

Họp đánh giá viên chức, Bình xét thi đua

Toàn thể cán bộ

Trưởng  Khoa

Kim Ngọc Thu Trang

Khoa Lịch sử

 

 

 

 

 

Thứ Năm

Ngày

10/6/2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Sáu

Ngày

11/6/2021

 

 

 

 

 

Thứ Bảy

Ngày

12/6/2021

 

 

 

 

 

Chủ nhật

Ngày

13/6/2021

 

 

 

 

 

loading....