Đang xử lý.....

Sinh viên khóa 54 dự triển lãm "Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam, Nhà văn hóa kiệt xuất" 

Quản trị MVN

      Thầy và trò Khoa Lịch sử tham gia Triển lãm "Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam, Nhà văn hóa kiệt xuất" do Sở Văn hóa và du lịch tỉnh Thái Nguyên, Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch cùng Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên tổ chức. Lễ khai mạc triển lãm diễn ra long trọng vào ngày 14 tháng 5 năm 2020 tại Hội trường C2 - trường Đại học Sư phạm.

      Với hơn 200 hình ảnh, hiện vật quý giá được trưng bày, nội dung buổi triển lãm có cấu trúc làm 4 phần:
     - Phần I: Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc
     - Phần II: Chủ tịch Hồ Chí Minh - Nhà văn hóa kiệt xuất
    - Phần III: Chủ tịch Hồ Chí Minh sống mãi trong trái tim nhân loại
    - Phần IV: Một số hình ảnh 07 lần Bác Hồ về thăm Thái Nguyên và thành tựu kinh tế - xã hội của Thái Nguyên sau hơn 30 năm thực hiện đổi mới.
      Đây là những tư liệu, hiện vật quý về Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong đó có nhiều tài liệu có bút tích của Người. Thông qua triển lãm giúp cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân và đặc biệt là các em học sinh sinh viên hiểu sâu sắc về cuộc đời, sự nghiệp vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh; đồng thời thông qua đó nhận thức rõ hơn trách nhiệm của mình trong việc học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác; phát huy tinh thần yêu nước và cách mạng, củng cố và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh như sinh thời Bác Hồ hằng mong muốn.

     Đại diện sinh viên Khoa Lịch sử, tập thể sinh viên lớp Sử 54 đã tham gia đầy đủ, nghiêm trang tại buổi lễ khai mạc và tham quan tư liệu trưng bày. Mỗi tư liệu trưng bày giúp cho sinh viên mở rộng kiến thức, gắn việc học tập với trải nghiệm, tham quan, đồng thời bồi đắp thêm tình yêu quê hương đất nước, kính trọng Chủ tịch Hồ Chí Minh mến yêu của dân tộc ta. 

      Dưới đây là một số hình ảnh sinh viên tham dự buổi triển lãm.

Ảnh 1: Giảng viên và sinh viên lớp Sử 54 

Ảnh 2: Theo dõi hướng dẫn viên bảo tàng thuyết minh tư liệu trưng bày

Ảnh 3: Sinh viên tham quan tư liệu tranh ảnh

 

loading....