Đang xử lý.....

Sứ mạng, tầm nhìn, giá trị cốt lõi 

SỨ MẠNG TẦM NHÌN GIÁ TRỊ CỐT LÕI

 

 

         Hơn 50 năm đã trôi qua kể từ ngày thành lập, khoa Lịch sử trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên đang ở độ trưởng thành. Với nguồn lực và kinh nghiệm trong chặng đường hơn 50 năm xây dựng, Khoa Lịch sử đang chuyển mình đổi mới, tiếp tục đẩy mạnh công tác bồi dưỡng cán bộ có trình độ chuyên môn cao, sẵn sàng đón nhận và hoàn thành những nhiệm vụ mới mà Đảng, Nhà nước, ngành giáo dục và nhà trường giao phó. Khoa Lịch sử đã và đang vươn mình phấn đấu trở thành nơi trọng điểm đào tạo giáo viên và cán bộ cho các trường phổ thông và các cơ quan, ban, ngành ở các tỉnh khu vực miền núi phía Bắc.