Đang xử lý.....

V/v tổ chức hội nghị CB-VC năm học 2020-2021

Công văn V/v Xây dựng kế hoạch năm học 2020 - 2021

Thông báo kết qủa họp xét các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng năm học 2019 - 2020

Thông báo Về việc đánh giá năng lực ngoại ngữ các ứng viên GS, PGS tại Hội đồng Giáo sư Cơ sở Trường...

Thông báo Về việc sẵn sàng tham gia công tác phòng, chống lụt, bão

Điều lệ Giải Bóng đá nam Futsal cán bộ viên chức và người lao động Trường Đại học Sư phạm năm 2020

Công văn V/v thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình hình mới

Thông báo V/v nghỉ lễ Ngày Chiến thắng 30/4 và Ngày Quốc tế lao động 01/5 năm 2020

Công văn V/v thực hiện giờ làm việc mùa hè năm 2020

Công văn V/v xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020

Kế hoạch Phát triển chương trình đào tạo tiếng Việt dự bị cho người nước ngoài của Trường Đại học Sư...

Triển khai kế hoạch đào tạo học kỳ 2 năm học 2019 - 2020

Công văn số 508/ĐHSP-HCTC ngày 10/3/2020 Về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Cov...

Kế hoạch rà soát, cập nhật, điều chỉnh và phát triển chương trình đào tạo trình độ đại học hệ VLVH c...

Công văn số 417/BGDĐT-KHTC ngày 14/02/2020 V/v đẩy nhanh tiến độ phê duyệt các kế hoạch năm 2020 các...