Đang xử lý.....

Thông báo thu các khoản phí, lệ phí Ký túc xá tháng 6 năm 2021

Thông báo công khai kết quả điểm rèn luyện học kỳ I năm học 2020-2021 ( đố với k55 ), học bổng khuyế...

TB thu học phí các lớp đại học liên thông VLVH tại Trường (đợt 4)

Ban hành sơ đồ kế hoạch đào tạo năm học 2021 - 2022

Thông báo thu các khoản phí, lệ phí Ký túc xá tháng 05 năm 2021

V/v tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình hiện nay

LỊCH THI HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2020-2021 (Trình độ đào tạo: Thạc sĩ - Khóa 27(2019-2021) và Khóa 28(20...

Kế hoạch tuyển sinh đại học chính quy năm 2021

Thông báo Thu các khoản phí, lệ phí tháng 04 năm 2021

Vv sửa đổi, bổ sung một số điều trong Quy định thưởng điểm cho sinh viên đạt giải trong các kỳ thi c...

Lịch tuyển sinh sau đại học tháng 4 năm 2021

Vv công khai kết quả điểm rèn luyện học kỳ 1 năm học 2020-2021

Vv triển khai thực hiện ''phun thuốc diệt muỗi phòng dịch bệnh trong Trường Đại học Sư phạm'' năm 20...

V/v thực hiện giờ làm việc mùa hè năm 2021

Kế hoạch nghiệm thu đề tài NCKH sinh viên và tổ chức xét Giải thưởng "Sinh viên NCKH" cấp Trường năm...