Đang xử lý.....

Ban Chi ủy và Công đoàn Khoa 

Ban Chi ủy Khoa gồm các đồng chí:

1. Bí thư: Kim Ngọc Thu Trang

2. Phó Bí thư: Lê Thị Thu Hương (B)

3. Ủy viên: Hoàng Xuân Trường

 

Ban Chấp hành Công đoàn Khoa gồm:

1. Chủ tịch Công đoàn: Lê Thị Thu Hương (B)