Đang xử lý.....

Ban Chủ nhiệm Khoa Lịch sử 

 

Trong hình ảnh có thể có: Hương Tit Mit

TS Kim Ngọc Thu Trang

      Trưởng Khoa

 

Email: trangknt@tnue.edu.vn

Điện thoại: 0974 330 899

Website:kimngocthutrang.tnu.edu.vn